Hoa Xuan Villa

Location: P. Hòa Xuân – Q. Cẩm Lệ – TP. Đà Nẵng