Stone look

Stone look

Dòng gạch giả đá là nhóm những loại vật liệu mang đến thiết kế sự thô mộc và hơi thở của thiên nhiên. Với những ưu điểm xuất sắc về kết cấu và màu sắc, những sản phẩm trong dòng gạch này mang đến cho những nhà thiết kế nhiều sự lựa chọn hơn.

Color & Size

9126

Dimension: 600x600
Surface: Matt, Natural
Material: Porcelain

HJ6003

Dimension: 600x600
Surface: Matt, Natural
Material: Porcelain

9320

Dimension: 600x600
Surface: Matt, Natural
Material: Porcelain

HJ6016

Dimension: 600x600
Surface: Matt, Natural
Material: Porcelain

9072

Kích thước: 600x600
Bề mặt: Matt, Natural
Chất liệu: Porcelain

HJ6020

Kích thước: 600x600
Bề mặt: Matt, Natural
Chất liệu: Porcelain

HB6028

Dimension: 600x600
Surface: Matt, Natural
Material: Porcelain

PM36A09

Kích thước: 300x600
Bề mặt: Matt, Natural
Chất liệu: Porcelain

DK3606

Kích thước: 300x600
Bề mặt: Matt, Natural
Chất liệu: Porcelain

DK3612

Kích thước: 300x600
Bề mặt: Matt, Natural
Chất liệu: Porcelain

PM36A08

Kích thước: 300x600
Bề mặt: Matt, Natural
Chất liệu: Porcelain
TOP